ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้า บ.ยูนิเวอร์แซล จก. ถึงสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 8 แนวถนนพระรามที่ 2(ขาเข้า กทม.)[ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
(ย้ายแนวสายส่ง 115 kV รองรับการขยายช่องจราจร)
21/04/2562 08:00
21/04/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด