ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสามแยกบ้านมีชัย ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ดับไฟเพื่อสับเปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอนที่ชำรุด ติดตั้ง แบบSF6 แทน
10/07/2563 09:00
10/07/2563 16:00
กฟอ.บ้านดุง
0652369312
ปรีชา เทวสิทธิ์
ลำดับดาวน์โหลด