ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าตึง,บ้านสันทราย,บ้านจำคาวตอง,บ้านสันธาตุ,บ้านห้วยสัก อ.พาน
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
15/11/2564 08:00
15/11/2564 17:00
กฟอ.พาน
053723044,053721514
พิษณุ เมไฟ
ลำดับดาวน์โหลด