ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปลดกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ หม้อแปลง 61-012578 บริเวณข้างอัญชลี - ร้านส้มตำยำรวม
รื้อ - ถอน เสาไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 ต้น
16/10/2564 08:00
16/10/2564 17:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
อิสรพงศ์ ธรรมยา
ลำดับดาวน์โหลด