ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ซอยบางละมุง21 (ไลน์เข้าฝั่งตะเคียนเตี้ย)
ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายแรงสูง
24/07/2562 09:00
24/07/2562 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463 ,038-428502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด