ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโคก หมู่ที่ 1 ตำบลโคกจาน
???? แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้า
พื้นที่ บ้านโคก หมู่ที่ 1 ตำบลโคกจาน
วัน เสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 - 17.00 น.

PEA อุทุมพรพิสัย ขอดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ตามแผนผัง
เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบจำหน่าย
?? โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

1.บ้านโคก หมู่ที่ 1 ตำบลโคกจาน
2.ปั้มน้ำมันโคกจานบริการ ตำบลโคกจาน

** ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภออุทุมพรพิสัยได้มีการส่งหนังสือแจ้งดับไฟไปยังผู้ใหญ่ก่อนหน้านี้เเล้ว
*** รายละเอียดพื้นที่ไฟดับ ตามแผนที่แนบ
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงให้แก่ระบบจำหน่าย PEA อุทุมพรพิสัย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ????
06/08/2565 09:00
06/08/2565 17:00
กฟอ.อุทุมพรพิสัย
045-691606 , 045-638295
สันติภาพ มิระสิงห์
ลำดับดาวน์โหลด
1ผังดับไฟ