ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
บริเวณ ซอยปัทมานนท์ 5 และ ซอยรัฐกิจไคลคลา 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
16/10/2563 09:00
16/10/2563 13:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด