ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าดินแดง
ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
23/11/2564 09:00
23/11/2564 16:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด