ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.พยุหะคีรี
ดับไฟเพื่อเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV ฝั่งตรงข้ามชนบทรีสอร์ทสายเอเชีย ถึง หน้า โรงงานวัตถุระเบิดทางทหาร ขาล่องเข้า กทม.
30/01/2561 09:30
30/01/2561 16:30
กฟอ.พยุหะคีรี
056341225 , 056341111
พงษารัชฎ์ มหาชัย