ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านนาก้อบน (ฝั่งสถานีไฟฟ้าปัว),ม่านแก้วรีสอร์ท,ร้านโชควัฒนาขายของเก่า, บ้านปงหนึ่ง หมู่ 9,ศุภานันบ้านนารีสอร์ท,ร้านสุทัตเฟอร์นิเจอร์,บ้านนาวงศ์, ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงอุปกรณ์ระบบจำหน่ายแรงสูง
ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าปัว บ้านนาก้อ ไปจนถึง จุดรอยต่ออำเภอปัว – ท่าวังผา บ้านวังว้า
09/09/2563 09:00
09/09/2563 17:00
กฟอ.ปัว
054791248
ณัฐภัทร เอี่ยมอุดม