ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเวียงบัว
ดับหม้อแปลง 2 ลูก
15/10/2564 09:00
15/10/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896130
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด