ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังจาน ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง(สับเปลี่ยนสระอาเป็น ป.) บริเวณบ้านวังจาน ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
21/02/2561 09:00
21/02/2561 16:30
กฟต.ลาดหญ้า
0982678809
ฐิติรัตน์ อุ่นศิริ