ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปั๊มน้ำมัน PT บ้านสันก่อเหียง,บ้านเหมืองง่า,บ่อกุ้งบ้านเหมืองง่า,
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
29/04/2565 08:00
29/04/2565 17:00
กฟจ.เชียงราย
053723044,053721514
พิษณุ เมไฟ
ลำดับดาวน์โหลด