ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
งานดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ บ.ปี้ บ.หงาว ต.หงาว อ.เทิง
งานดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ บ.ปี้ บ.หงาว ต.หงาว อ.เทิง
21/11/2564 08:00
21/11/2564 17:00
กฟอ.เทิง
053796118
อนุกูล ปันสา
ลำดับดาวน์โหลด