ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้า รพ.เอกชนเมืองกำแพง
ย้ายหม้อแปลงหน้า รพ.เอกชนเมืองกำแพง
23/07/2562 09:00
23/07/2562 16:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055-711181
โกศล ศรีบัวจับ
ลำดับดาวน์โหลด