ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแสนสุข ถึงบ้านสว่างใต้ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
ตัดต้นไม้คร่อมไลน์แรงสูง
23/04/2563 09:00
23/04/2563 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด