ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
BUA9R-02 ถึง BUA9S-15
ปักเสาแซมไลน์ งานงบผู้ใช้ไฟ
1. ดับไฟ เวลา 14.00-16.00 น. ประกอบด้วย บ้านโสกก่าม , บ้านโนนไทยประสิทธิ์ , บ้านโนนม่วง , บ้านพรสวรรค์ , บ้านห้วยลึก ,โรงเรียนห้วยลึก , ประปาโคกสำราญ (พื้นที่่ อ.ศรีวิไล) , บ้านป่าแฝก , บ้านไคสี , บ้านใหม่ศรีชมภู , บ้านปรารถนาดี
13/06/2562 14:00
13/06/2562 16:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด