ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
มูลนิธิลำนารายณ์ ถึง ปากซอยโรงพยาบาลฯ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหน้าวัดลำนารายณ์ ถึง ทางเข้าโรงพยาบาลฯ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่บริเวณ หน้ามูลนิธิลำนารายณ์ ถึงปากซอยโรงพยาบาลฯ ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 17.30 น. โดยประมาณ
ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย


***พื้นที่ดับไฟและสถานที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบดังแสดงในรูปภาพ
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 036-461014
#LINE_Official_Account https://lin.ee/fTmrz0G
#peacallcenter_1129
17/09/2564 08:30
17/09/2564 17:30
กฟอ.ชัยบาดาล
0622495392
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ