ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
Sf6 ชั่วคราว บ้านเหล่าเป้า – Dis. ชั่วคราว บ้านสันหิน
ปรับปรุงระบบฯ เพิ่มวงจรการจ่ายไฟ สฟ.จอมทอง
- ปักเสาแรงสูงขนาด14.30ม.
- ตัดต้นไม้คร่อมแนวสาย
09/07/2565 09:00
09/07/2565 16:30
กฟอ.จอมทอง
053-367117 , 053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด