ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่ข่องกลาง หมู่ 9 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า บ้านแม่ข่องกลาง หมู่ 9 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง
01/08/2565 08:30
01/08/2565 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
0616851557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล