ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
Dis ชค. หน้า รร.บ้านหนองลาว เสาหมายเลข 0816/354 ถึง Dis ชค. หน้าวัดอิงโค้ง เสาหมายเลข 0816/417
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
28/04/2565 08:30
28/04/2565 16:30
กฟจ.พะเยา
054449528
ทรงฤทธิ์ เสมสฤษดิ์
ลำดับดาวน์โหลด