ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าหมู่บ้านขวัญเวียงเพื่อประชาชน ตำบลสันผักหวาน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อจะดำเนินการ ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงงานขยายถนนของเทศบาลตำบลสันผักหวาน จำนวน 3 ต้น บริเวณหน้าหมู่บ้านขวัญเวียงเพื่อประชาชน ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันเสาร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. บริเวณที่ไฟดับได้แก่ หมู่บ้านขวัญเวียงเพื่อประชาชน(ทั้งหมด) ,หมู่บ้าน เปียงหลวง ,หมู่บ้านเปียงหลวงล้านนา ,สนามกีฬาเทศบาลสันผักหวาน และหมู่บ้าน เดอะ ปาล์มการ์เด้น 2
11/09/2564 09:00
11/09/2564 16:00
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช