ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยสุขุมวิท 21 ( ซอยบรรสือการค้า)
ปักเสาเตรียมเปลียนสายแรงสูง
20/08/2562 09:00
20/08/2562 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด