ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
คืนสภาพการจ่ายโหลดจุดรถยนต์ชนเสา หลัง LEA05R-04 ช่วง หลังโรงโม่สหศิลาเลย บ้านหนองขาม ต.ผาน้อย ถึง LEA05S-22 บ้านผาน้อย ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
บริเวณที่ไฟฟ้าดับ บริษัท โซล่าเพาเวอร์ เลย.1,บ้านหนองนอ,บ้านหนองขาม,บ้านโคกแฝก,บ้านกกเต็น,บ้านโคกมน,บ้านเมตตา,บ้านโนนกกหาด,และบ้านผาน้อย(คุ้มโรงเรียน,คุ้มครูประเวียน)
เวลา 09.00-11.00น
16/05/2562 09:00
16/05/2562 11:00
กฟจ.เลย
0847912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด