ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกเปือยน้อย อ.บ้านไผ่
ปักเสา,พาดสาย
04/10/2562 09:00
04/10/2562 17:00
กฟอ.บ้านไผ่
0857440381
พงศธร วงษ์ภักดี
ลำดับดาวน์โหลด
1ปักเสา,พาดสาย