ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนควนลัง – บ้านพรุ หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปรับปรุงรื้อถอนสายยืดโยง 115 KV และปักเสา 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
13/08/2562 09:00
13/08/2562 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074 - 253965-69 , 074 - 220900
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ