ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ดงหมากยาง,บ.ท่าโพธิ์น้อย,บ.ท่าโพธิ์นอก ดับไฟเวลา 08.00น. ถึง 17.00น.
บ.ดงหมากยาง,บ.ท่าโพธิ์น้อย,บ.ท่าโพธิ์นอก ดับไฟเวลา 08.00น. ถึง 17.00น.
26/04/2562 08:00
26/04/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด