ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
Sf6 ชั่วคราว แยกท่าลี่ – Dis. ชั่วคราว หน้าหน้าวัดม่อนฤาษี
ปรับปรุงระบบฯ เพิ่มวงจรการจ่ายไฟ สฟ.จอมทอง
- ปักเสาแรงสูงขนาด14.30ม.
- ตัดต้นไม้คร่อมแนวสาย
14/01/2565 08:30
14/01/2565 16:30
กฟอ.จอมทอง
053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด