ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากบริเวณหน้าร้านอาหารริมหาดซีฟู้ด ไปตามแนวถนนเกาะสิเหร่-หาดปลื้มสุข บ้านแหลมไม้ไผ่ , หาดปลื้มสุข ถึงบริเวณโครงการมูนเทอเรส
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เปลี่ยนสายแรงสูง พื้นที่ดับไฟ : จากบริเวณหน้าร้านอาหารริมหาดซีฟู้ด ไปตามแนวถนนเกาะสิเหร่-หาดปลื้มสุข บ้านแหลมไม้ไผ่ , หาดปลื้มสุข ถึงบริเวณโครงการมูนเทอเรส
27/03/2563 09:00
27/03/2563 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
127032020