ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกโชคชัย ถึง จุดแบ่งแดนโชคชัย-ครบุรี(ฝั่งขวา) ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายระบบ 22 kV ช่วงที่4 บริเวณสี่แยกโชคชัย ถึง จุดแบ่งแดนโชคชัย-ครบุรี(ฝั่งขวา)
17/05/2563 08:30
17/05/2563 16:30
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 044-491690 , 090-2989786
ธนเดช กุสุมภ์
ลำดับดาวน์โหลด