ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สนง.CAT ถึง แยกบ้านหนองสังข์ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
งานดับไฟเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงระบบ22เควี
09/02/2563 08:00
09/02/2563 17:00
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด