ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE ตรงข้ามปากทางเข้าวัดหลักร้อย ถึง DDE ก่อนถึงปั๊ม ปตท.โนนไทย
ดับไฟปฏิบัติงาน ในงานก่อสร้าง ในไลน์ 115 เควี
-พาดสายขนาด 185 ตมม. ระยะทาง 1 กม.
10/10/2562 08:30
10/10/2562 16:30
กฟอ.โนนไทย
0872484350
ประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติดับไฟ