ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฺBUA3S-05/1
รื้อถอน Diss และติดตั้ง SF6 ในระบบจำหน่าย แทน
- ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ - (ใช้วิธีฮอทไลน์)
28/08/2562 08:00
28/08/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด