ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยข้างอนามัยเกาะขวาง ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด
เชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
13/09/2562 09:00
13/09/2562 10:00
กฟจ.ตราด
039-511626
พิษณุ อนันต์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ