ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จาก ร้านอุดรศรีวิไล ถึง ห้าแยกน้ำพุ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงรองรับระบบจำหน่ายเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ถนนอุดรดุษฎี ถึง ถนนโพศรี
10/09/2563 09:00
10/09/2563 17:00
กฟจ.อุดรธานี
1129 042327995 042327996 0872249452
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด