ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณแนวถนนสายบ้านเมืองใหม่-ป่าคลอก ฝั่งซ้ายมือ บริเวณตั้งแต่หน้าศาลเจ้าเมืองใหม่ ถึง บ้านท่าหลา (หน้าตลาดนัดบ้านท่าหลา) ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง จึงมีความจำเป็นจะต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้ ในวันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. บริเวณแนวถนนสายบ้านเมืองใหม่-ป่าคลอก ฝั่งซ้ายมือ บริเวณตั้งแต่หน้าศาลเจ้าเมืองใหม่ ถึง บ้านท่าหลา (หน้าตลาดนัดบ้านท่าหลา) ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับดังต่อไปนี้ : บ้านท่ามะพร้าว, ร้านท่ามะพร้าวซีฟู๊ด , หน้าโรงเรียนบ้านแหลมทราย, โครงการแหลมทรายโฮม , หน้ามัสยิด บ้านแหลมทราย, หน้าชายหาดบ้านแหลมทราย, ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเล, หมู่บ้านมิชชั่นไฮส์, มิชชั่นฮิลล์ภูเก็ต, The Local Phuket, ซอยบางทราย, เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาพารา, ฟาร์มกุ้งนายสมนึก เลขอาวุธ, ฟาร์มกุ้งนายสมบูรณ์ เลขอาวุธ, ฟาร์มกุ้งพารากุลาดำ, ซอยสำนักสงฆ์พารา, บ้านพารา, ฟาร์มกุ้งนาย ณัฏฐพล เอมเอก, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพารา, หจก.ธาราแทรคเตอร์เซอร์วิส, ฟาร์มกุ้งนายสมศักดิ์ คงสมุทร, ฟาร์มกุ้งนายเพชรสยาม กิ่งสกุล, บ้านพักนายชูศักดิ์ จิตเกื้อ, บ้านบางโรง, โรงเรียนบ้านบางโรง, ฟาร์มไอที9, หงส์ฟ้าฟาร์ม, บ้านชุมเพาะ, หน้าโรงเรียนบ้านอ่าวปอ, หน้ามัสยิดบ้านอ่าวปอ, บารามา เบย์, บ้านอ่าวปอ, บริษัท ซานต๊าท (ไทยแลนด์) จำกัด, เซอราตัน ภูเก็ต แกรนด์ เบย์, เดอะซันไรส์ วิลล่า, เกาะนาคา, ซอยบ้านออก, ฟาร์มกุ้งนายณัฐพงศ์ คงนาม, ปั้มน้ำมันปตท.สาขาบางโรง, สถานีตำรวจตำบลป่าคลอก, ฟาร์มกุ้งนายศุภชัย อังคิริกุล, ซอยบางแป, ฟาร์มกุ้งนายสมศักดิ์ วงศ์สวนนท์, ฟาร์มกุ้งนายวินัย มั่งเจริญ, ฟาร์มกุ้งนางสาวกุลอัมรินทร์ ติระนนท์, ฟาร์มกุ้งนายธีรยุทธ มนูรักษ์ชินากร, ซอยบ้านบางแป, ซอยโครงการบ้านบางโรง, บ้านพักตากอากาศบริษัท เอ ดี บิสซิเนส จำกัด, ฟาร์มกุ้งนายธีรยุทธ ถนอมเกียรติ, หจก.บางแปค้าวัสดุ, โรงเรียนบ้านป่าคลอก และ ฟาร์มกุ้งนายธวัน กรุณา
PEA.Thalang cut off electricity for High-Voltage distribution improvement On February 23rd, 2021 from 09.00 am. - 05.00 pm. In the area of BaanMueangMai-PaKhok Road (Left Side) From From Shrine of BaanMueangMai to Thala Flea market, PaKhok Sub-District, Thalang, Phuket,
23/02/2564 09:00
23/02/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร