ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านอื้ออารีย์ โรียนสมาทร์เบน ปั้มน้ำมันรุ่งโรจน์ โรงเรียนกวดวิชาเก่งวิทย์ ร้านกาแฟโกบ้วย ซอยประชาอุทิศ
เพื่อเชื่อมสายแรงสูงไลน์ก่อสร้างใหม่ ขอดับไฟสองช่วงเวลา ช่วงเช้า 09.00-10.00 น.เพื่อปลดสายออก และ ช่วงเย็น เวลา 16.00-17.00น.
21/05/2562 09:00
21/05/2562 10:00
กฟอ.ตาคลี
056-264278 056-261233
นิมิตต์ วังกานนท์
ลำดับดาวน์โหลด