ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย อุดมสุข
จะทำงานปรับปรุงหม้อแปลงแก้ปัญหาไฟตก
วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2563
ช่วงเวลาประมาณ 08.30 – 17.00 น.
บริเวณที่ดับไฟ
- ซอยอุดมสุข, ก๋วยเตี๋ยวไก่ใจดี, PE88,
- หจก.ซันเพาเวอร์ แอนด์ คอนสตรัลชั่น
06/06/2563 08:30
06/06/2563 17:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
043-470013
สิทธิชัย พันธ์ลูกท้าว
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ