ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณบ้านทุ่งบ่อสะเดา หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ตั้งแต่บริเวณ บ้านทุ่งบ่อสะเดา หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 13.00 น.- 16.30 น.
17/01/2562 13:00
17/01/2562 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761399
ณัฐพงศ์ ศรัทธานนท์