ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกหนองปรือ ถึง สี่แยกเนินโมก (ฝั่งซ้ายมือ ตามถนน 331 ) ถึง ประปาเขากระป่อม
ปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อรองรับงานขยายถนนเส้นหนองชาก-เนิโมก
18/02/2561 08:00
18/02/2561 17:00
กฟอ.บ้านบึง
038-443007
ธวัชชัย อินทวิชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 18 ก.พ .61