ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณโครงการนายเชือน ห้าวหาญ (ซอยโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์) หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
บริเวณโครงการนายเชือน ห้าวหาญ (ซอยโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์) หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
11/02/2563 09:00
11/02/2563 16:30
กฟอ.ถลาง
076-386885 , 076-376880
ปาณิสรา ศรีวิไล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 11/2/63