ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยพินิจเจริญ ถึง บ้านนาทราย ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง
ตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่าย
21/08/2562 09:00
21/08/2562 13:00
กฟจ.อุดรธานี
1129 042327995 042327996 0872249452
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด