ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ดับไฟ วัดดอนไชย ถึง SF6 โรงสีข้าวทรงวุฒิ ต.ดอกคำใต้
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
04/08/2565 08:30
04/08/2565 16:30
กฟจ.พะเยา
054-449528
เสกสันต์ ไชยวุฒิ
ลำดับดาวน์โหลด