ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ผู้ใช้ไฟในเขตุเทศบาลโซ่พิสัย เรื่มจาก สหกรณ์การเกษตรโซ่พิสัย ถึง สามแยก บ.สามเหลี่ยม จนถึง บ.โนนซาด เช่น ธกส.สาขาโซ่พิสัย ธนาคารออมสิน โรงน้ำแข็งทรัพย์อนงค์ บิ๊กซิสาขาโซ่ฯ เลมอนพลาซ่า เซเว่นอิเลเวน ดับไฟ 08.30-16.30 น.
สับเปลี่ยนลูกถ้วยรองรับสายไฟฟ้าแรงสูง จะมีผู้ใช้ไฟที่ดับเพื่อตัดจ่ายไฟ 2 ครั้ง เวลา 08.30-09.00น.และ16.00-16.30 น.ได้แก่ รพ.โซ่พิสัย รร.มัธยมโซ่พิสัย เทศบาลโซ่พิสัย รร.เทศบาลโซ่พิสัย
17/01/2562 08:30
17/01/2562 16:30
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด