ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเกาะแตระ
งานปรับปรุงฯย้ายหม้อแปลง T3/S42(บ้านเกาะแตระ) ม.8 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง(รื้อถอนหม้อแปลงนำไปติดตั้งใหม่พร้อมตัดจ่ายสายแรงต่ำ)
07/02/2561 09:00
07/02/2561 15:00
กฟจ.พัทลุง
095-267-8269
สมเกียรติ คงเขียว