ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสักหลง ม.7,11
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
08/10/2564 13:00
08/10/2564 16:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด