ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
พื้นที่ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จะทำการปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงภายในสถานีจ่ายไฟฟ้าอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.
วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.
วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.
ตามเวลาดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องย้ายการจ่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟในเขตพื้นที่อำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ ไปรับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าข้างเคียง ทำให้ประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าลดลง อาจจะเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องขึ้นได้ในบางพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง ต้องขออภัยในความไม่สะดวก หากเกิดไฟฟ้าขัดข้องขึ้น
23/02/2563 22:00
26/02/2563 06:00
กฟอ.ฝาง
053453539
กฤตพัส ธรรมชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2ประกาศดับไฟ