ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านใหม่หลังมอ ซอย 7
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
28/12/2564 09:00
28/12/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด