ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกไปรษณีย์ท่าขอนยาง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)มหาสารคามจะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง(รื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง)บริเวณหน้าเซเว่นอีเลเว่นสี่แยกไปรษณีย์ท่าขอนยางการปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องดับไฟงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวโดยบริเวณที่ได้รับผลกระทบจะเริ่มจากอุโมงค์ทางลอดสะพานท่าขอนยางฝั่งขวามือไปจนถึงสามแยกไฟแดงคลองถมจะทำให้บ้านเรือนร้านค้าหอพักต่างๆที่อยู่ฝั่งขวามือบริเวรดังกล่าวไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ชั่วคราวหากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนตามปกติทันที
17/10/2562 09:00
17/10/2562 16:00
กฟจ.มหาสารคาม
0800093358และ043-971300
วสันต์ สังวาลย์คำ
ลำดับดาวน์โหลด