ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านคลองขอมทางเข้าคลองโป่งแดง-บ้านทึง
ดับไฟปักเสาแรงสูง
15/05/2562 08:30
15/05/2562 16:30
กฟอ.สามชุก
035-571388
นรินทร คำภิภาค
ลำดับดาวน์โหลด